В С И Ч К О   220 лв.

 

погребение в Сливен

Кръст + надпис

Голям автобус

Доставка на ковчег

Час на погребение

Изнасяне

Оформяне на смъртен акт

Траурни лентички – 10 броя

Свещи – 20 броя

Некролози /чернобели/ – 5 броя

Аранжиране

 

Необходими документи за организация на погребение:

  1.  Лична карта на починалия
  2. Съобщение за смърт /издава се от личния лекар срещу потребителска такса/

 

за ползване на старо гробно място:

  • фактура или квитанция за платено гробно място
  • документ доказващ наследствените права на починалия
  • ако починалия не е пряк наследник се изисква съгласие от всички наследници

 

*посочената цена е за погребение в нов гроб

Цената се променя при промяна на заявените стоки и услуги!

Крайната цена е окончателна, издава се опростена фактура!

 

Благодарим Ви, че ни се доверявате

в най-трудния за Вас момент !

Вашият коментар